همایش میکروتیک در ایران

اولین همایش میکروتیک در ایران که در آبان ماه 1401 در محل دانشگاه امیر کبیر برگزار گردید و گردهمایی بسیار صمیمانه و حرفه ای را رقم زد.