فیدر های جدید فاز !

فیدر های جدید برند Phase
قابل سفارش در دو باند فرکانسی ۵G(۴.۵-۶.۱GHz) ,۶G(۵.۵-۶.۵GHz)
-اصلاح ساختار رفلکتور و بهینه سازی پترن پوششی فیدر
-بهینه سازی محدوده پاسخ فرکانسی و المان های تشعشعی فیدر