شرکت اتصال شبکه

قدرت آنتن 25Dbi

نوع آنتن Dual Polar, Solid Dish

فرکانس 5150-5850

جنس بدنه آلومینیوم

کانکتور 2x-SMA Female

ساپورت مسافت بیش از 20 کیلومتر.

WWW.ETESALNET.COM

لینک منبع