شبکه پرداز پاسارگاد

نصب و راه اندازی اینترنت و انتقال تصویر
مبتنی بر وایرلس
فاصله ۱۰ کیلومتری با استفاده از دیش های سه بعدی فاز

لینک منبع