گروه مهندسی شار - شبکه ارتباطات رویان

نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری جاده ای محور دامغان_گلوگاه (دیباج)

لینک منبع