گروه مهندسی شار - شبکه ارتباطات رویان

اجرای لینک وایرلس ۳۵ کیلومتری
اداره کل اوقاف و امور خیریه

لینک منبع