گروه مهندسی شار - شبکه ارتباطات رویان

نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری جاده ای محور بندر ترکمن گمیشان (خواجه نفس )

لینک منبع