گروه مهندسی شار - شبکه ارتباطات رویان

نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری جاده ای محور آزادشهر شاهرود(خوش ییلاق)

لینک منبع