گروه مهندسی شار - شبکه ارتباطات رویان

نصب و راه اندازی ارتباطات وایرلس درون استانی اداره هواشناسی

لینک منبع